OZONYTRON

Generator ozonu, aktywnego trójcząsteczkowego tlenu