RAYPEX 5 ®

Urządzenie do pomiaru długości kanałów podczas leczenia endodotycznego