Prep Start

Abrazja powietrzna – urządzenie do bezbolesnego opracowywania ubytków strumieniem powietrza z cząstkami tlenku glinu