Vitality Scanner

Urządzenie do badania żywotności zębów