Impregnacja (Lapisowanie)

Pokrywanie płytkich ubytków w zębach mlecznych Azotanem srebra, zapobiegające dalszemu rozwojowi próchnicy.