Miroscope

Zaawansowana kamera wewnątrzustna, generująca wyjątkowo dokładny obraz podczas pracy z pacjentem.