Leczenie kanałowe

Usunięcie zmienionej chorobowo wewnętrznej tkanki chorego zęba i po zdezynfekowaniu kanałów zastąpienie jej przyjaznym dla organizmu materiałem, a następnie wypełnienie ubytku lub odbudowa zęba.